Online Satiş
Telefon: Phone: 0332 342 5501 pbx

foto

Kalkınma ajansları; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere oluşturulmuştur.

 Kalkınma ajansı, ulusal ihtiyaçları ve kalkınma amaçlı yerel örgütlenme taleplerini dikkate alarak; ülkemizin siyasi, idari, sosyal ve ekonomik koşulları ile dünya tecrübesi ve AB üyeliği perspektifini de gözeten, ülkemize özgü olarak oluşturulmuş bir modeldir. Kalkınma Ajansları, ülkemizde başlatılan yeni kalkınma hamlesinin üstleridir. Ajansın temel amaçları, ekonomik ve sosyal potansiyelin ortaya konularak bölge cazibesinin artırılması ve bölgenin gerek ulusal gerekse uluslararası alanda tanıtımının yapılması; bölgede üretim ve istihdamı artırabilecek özellikteki faaliyetlerin desteklenmesi; göçün etkin olarak yönetilmesinin desteklenmesi ve insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesidir.

Ülkemizde Bulunan Kalkınma Ajansları Aşağıdaki listedeki gibi belirlenmiş olup adres ve iletişim bilgileri şu şekildedir;

AJANS İSMİ

MERKEZİ KAPSADIĞI İLLER TELEFON NUMARASI

İNTERNET SİTESİ
İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) İzmir İzmir 0 232 489 81 81 www.izka.org.tr
Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Adana Adana, Mersin 0 322 363 00 39 -40 www.cka.org.tr
İstanbul Kalkınma Ajansı (İSKA)

İstanbul

İstanbul

0 212 455 59 33

www.iska.org.tr
Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Konya Karaman, Konya

0 332 236 32 90

www.mevka.org.tr
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Samsun Amasya, Çorum, Samsun, Tokat 0 362 431 24 00 www.oka.org.tr
TRA1 Erzurum

Bayburt, Erzincan, Erzurum

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Van Bitlis, Hakkari, Muş, Van 0 432 215 65 55 www.daka.org.tr
İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Gaziantep

Adıyaman, Gaziantep, Kilis

Diyarbakır Şanlıurfa Kalkınma Ajansı (DUKA) Diyarbakır Diyarbakır, Şanlıurfa www.duka.org.tr
Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Mardin Batman, Mardin, Şırnak, Siirt 0 482 212 11 07 www.dika.org.tr
TR21 Tekirdağ Edirne, Kırklareli, Tekirdağ
TR22 Balıkesir Balıkesir, Çanakkale
TR32 Denizli Aydın, Muğla
TR33 Kütahya Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak www.egekalkinmaajansi.org
TR41 Bursa

Bilecik, Eskişehir, Bursa

TR42

Kocaeli

Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova 0 262 332 01 44 www.marka.org.tr
TR51 Ankara Ankara
TR61 Isparta Antalya, Burdur, Isparta
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Hatay Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye
Ahiler Kalkınma Ajansı Nevşehir Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Nevşehir
TR72 Kayseri Kayseri, Sivas, Yozgat
TR81 Zonguldak Bartın, Karabük, Zonguldak
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kastamonu Çankırı, Kastamonu, Sinop
TR90 Trabzon Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon
TRA2 Kars Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars
TRB1 Malatya Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli