Online Satiş
Telefon: Phone: 0332 342 5501 pbx

Hidrolik ve Pnömatik

foto

Hidrolik, sıvıların mekanik özelliklerini inceleyen bir mühendislik dalıdır. Sıvı gücünün faydalı bir şekilde disipline edilmesini konu etmektedir. Akışkanlar mekaniği, hidrolik için akışkan özelliklerinin mühendislik kullanımına yönelik teorik temelleri sağlamaktadır. Kısaca hidrolik, akışkanlar mekaniğinin mühendislik yaklaşımıyla ele alınıp günlük hayata uygulanmasından ibarettir.

Hidrolik biliminin sanayideki uygulamalarına Güç Hidroliği ya da Endüstriyel Hidrolik adı verilir. Makine mühendisliğinin ilgi alanına giren bu kısım güç ve kuvvet ihtiyacının olduğu endüstrinin hemen her kolunda kullanılır. Hidrolik enerji ile doğrusal, dairesel ve açısal hareket üretmek için hazırlanan sistemlere Hidrolik Sistem denilmektedir.

Akışkan olarak basınçlı havanın kullanıldığı sistemlere pnömatik sistemler denilir. Hidrolik, büyük kuvvetlerin istendiği ve gücün ön planda olduğu, pnömatik ise küçük kuvvetlerin yeterli olduğu buna mukabil hızın ön planda olduğu yerlerde tercih edilir.

Hidrolik sistemler, kuvvetin ve gücün ön planda olduğu yerlerde kullanılırlar. Hidrolik bir sistem;

  • Küçük basınçlarla büyük kuvvetler (güçler) elde eder,
  • Alternatif sistemlere nazaran çok daha az yer kaplar,
  • Güvenlidir (patlama söz konusu değildir, sızıntı olursa yangın tehlikesi mevcuttur),
  • Sessiz çalışır (hidrolik direksiyonda olduğu gibi),
  • Hidrolik enerjinin elde edilmesi, denetimi ve kontrolü kolaydır. Otomatik kontrol ile tek merkezden kontrol edilebilir,
  • Çalışan sistemi durdurmadan hız kontrolü yapılabilir,
  • Hareket yönü değişimi çok hızlı bir şekilde yapılabilir,
  • Ani basınç yükselmeleri ve şoklara karşı güvenlidir,
  • İşletme ve bakım giderleri düşüktür (ilk yatırım maliyeti yüksektir),
  • Parça ömürleri uzundur (gerekli temizlik ve filtrasyonun sağlanması halinde),